برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : دوشنبه 5 آذر 1397
کد 4

برگزاری کارگاه های پژوهشی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش (RDCC):

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

کارگاه های دانشجویی و هیئت علمی
کارگاه "مرور سیستماتیک و متاآنالیز"
مدرس: دکتر فرشته انصاری و خانم فریبا پاشازاده
تاریخ برگزاری : 97/08/22
زمان برگزاری : 10 الی 12
هزینه ثبت نام:  144000ریال
محل برگزاری: دانشکده پزشکی،طبقه سوم، سالنRDCC
جهت ثبت نام 
کلیک نمائید.