برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
  برچسب شده با

برچسب شده با آقای دکتر مرتضی قوجازاده

کارگاه: مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ( طراحی ، اجرا و گزارش نویسی)

مطالب/ کارگاه: مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ( طراحی ، اجرا و گزارش نویسی)

                           
      کارگاه: مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ( طراحی ، اجرا و گزارش نویسی) مهرماه 98
شنبه 6 مهر 1398